Wytyczanie obiektów budowlanych

Planują Państwo inwestycje budowlane takie, jak np. budowa domu lub innego obiektu? W naszej ofercie znajduje się wytyczanie obiektów budowlanych. Zachęcamy do współpracy z nami. Gwarantujemy, że wszystkie prace wykonamy dokładnie i na czas, zgodnie z obowiązującym prawem i dostarczonym projektem.

 

Wytyczanie obiektów budowlanych

 

Czym jest wytyczanie obiektów budowlanych?

Wytyczanie obiektów budowlanych obejmuje szereg czynności geodezyjnych. Dzięki temu możliwe jest wyniesienie projektu budowlanego na grunt. Geodeta wskazuje w terenie lub na realizowanym obiekcie punkty o założonym w układzie odniesienia położeniu i oznacza je tymczasowo lub w sposób trwały.

Tyczenie wykonywane jest przed rozpoczęciem budowy obiektów budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych. Gdy zostaną one wybudowane, podlegają inwentaryzacji powykonawczej. Wytyczenie pomaga usytuować obiekt budowlany zgodnie z założeniami projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu położenia istniejących już obiektów.

 

Prace tyczenia w terenie

Podczas prac tyczenia budynków w terenie utrwalane się na gruncie główne osie obiektów naziemnych i podziemnych. Ustala się także punkty charakterystyczne projektowanego obiektu oraz stałe punkty wysokościowe. W zależności od stopnia skomplikowania wznoszonej konstrukcji, tyczenie może być jedno- lub wieloetapowe. Po wykonaniu wszystkich czynności geodezyjnych ich opis zostaje zapisany w dzienniku budowy i opatrzony jest podpisem uprawnionego geodety.