Dokumentacja do celów prawnych

Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji do celów prawnych. Sporządzamy mapy do celów sądowych, które zawierają określone granice nieruchomości oraz niezbędne dane z ksiąg wieczystych (numer księgi wieczystej nieruchomości) i z ewidencji gruntów i budynków. Cała dokumentacja opatrzona jest podpisami, pieczątkami i klauzulami urzędowymi.

Mapy tego typu przygotowujemy do takich celów sądowych, jak np.:

  • zniesienie współwłasności,
  • ustalenie służebności gruntowych,
  • potwierdzenie nabycia prawa własności w wyniku zasiedzenia lub podziału majątku.

 

Projekty budowlane