Podziały i rozgraniczanie nieruchomości

W ramach naszej działalności zajmujemy się podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości. W celu ułatwienia procesów administracyjnych zajmujemy się gromadzeniem niezbędnej dokumentacji i działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podział nieruchomości jest pomocny w przypadku przeniesienia własności i polega na wydzieleniu pewnej jej części. Geodeta określa granice nieruchomości, wyznacza punkty graniczne i sporządza projekt podziału. Natomiast rozgraniczenie nieruchomości pomaga określić przebieg granicy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą nieruchomościami.

 

Podziały i rozgraniczanie nieruchomości