Sporządzanie map do celów projektowych

Oferujemy Państwu usługę sporządzania map do celów projektowych dla firm i klientów indywidualnych. Posiadamy niezbędne uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie, dlatego mogą Państwo liczyć na szybką i profesjonalną realizację zlecenia. Chętnie wytłumaczymy Państwu treść mapy i przekażemy ją do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Mapy tego typu opracowywane są na podstawie danych naniesionych na mapę zasadniczą. Zawierają one informacje umożliwiające zrealizowanie projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych jest dołączona do pozwolenia na budowę i umożliwia wytyczenie obiektów budowlanych. Przygotowuje się ją także w przypadku, gdy potrzebna jest decyzja o wyłączeniu gruntów rolnych lub leśnych z produkcji lub sytuacji, kiedy przeprowadzane są ustalenia z konserwatorem zabytków.

 

Kask budowlany na projekcie

 

Jakie dane można znaleźć w mapie do celów projektowych?

W mapie do celów projektowych można znaleźć wszystkie elementy znajdujące się w odległości co najmniej 30 m od terenu, na którym planowana jest realizacja inwestycji. Oznaczone są na niej granice nieruchomości oraz linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu. Ponadto można w niej znaleźć linie zabudowy, osie dróg, usytuowanie zieleni (z uwzględnieniem ewentualnych pomników przyrody) i rozmieszczenie innych obiektów, które zostały wskazane na projekcie budowlanym. Dodatkowo mapa powinna zawierać informacje na temat liniowej i punktowej infrastruktury podziemnej.

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą geodezyjną.