Wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych przyłączy domowych i sieci

Do naszych obowiązków należy wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych przyłączy domowych i sieci, czyli tzw. pomiarów powykonawczych. Geodezja inwentaryzacyjna sieci i przyłączy ma na celu stworzenie mapy do odbioru, w której zawarte są dane dotyczące przyłączy prądu, wody, gazu i kanalizacji.

Posiadamy niezbędne uprawnienia i doświadczenie – gwarantujemy precyzyjne pomiary. Zapraszamy do współpracy.

 

Narzędzie do wykonywania pomiarów geodezyjnych